Flexibel funktion. Klarar tryck-, drag- och horisontalbelastningar! Smidig, snabb montering - ofta klarar en man allt! Minimala förarbeten - ingen schaktning, ingen rivning av hårdgjorda ytor krävs! Minimala markskador - inga efterarbeten! Mångsidighet - utförandet kan anpassas till speciella önskemål! Snabbt utförande - tack vare lokala monteringsföretag! Ekonomiskt - bra totalekonomi! Fördelar  Webmaster Ulf Jonsson